Hem

Bodings karta från 1750-talet

Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften för 2019 är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr.  

             

Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn.              Välkommen!                                                   


Du som är medlem, meddela epostadressen till alf.hasselgren@telia.com så får du fortlöpande information om hembygdsföreningen.         


OBS   I höstprogrammet har evenemanget "Bussutflykt till Julita" kompletterats med uppgift om hur dags lunchen ska intas. Se under fliken Evenemang.

Under fliken "Böcker m.m" finns många exempel på radioprogram som handlar om Tyresö historia.

 

 

Här når du  hemsidan för Sveriges Hembygdsförbund

 

https:/www.hembygd.se