Hem

Bodings karta från 1750-talet

Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften för 2018 är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr. Ny medlem som betalar avgiften för 2018 under oktober - december 2017 betalar ingen avgift för 2017.

 

Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn. Välkommen!

 

Du som är medlem, meddela epostadressen till alf.hasselgren@telia.com så får du fortlöpande information om hembygdsföreningen.

Programmet för oktober - december 2017 finns under fliken Evenemang.

 

 

På lokalradion finns många program som handlar om Tyresös historia. Under fliken "Böcker m.m" på denna hemsida finns några exempel på sådana program.

 

 

 

 

Här når du hemsidan för Sveriges Hembygdsförbund

 

www.hembygd.se