Hem

Bodings karta från 1750-talet

Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften för 2019 är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr.

 

Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn. Välkommen!

 

Du som är medlem, meddela epostadressen till alf.hasselgren@telia.com så får du fortlöpande information om hembygdsföreningen.

Program för hösten 2018 finns under fliken Evenemang.

 

 

 

 

Lokalradion har många program som handlar om Tyresös historia. Under fliken "Böcker m.m" på hemsidan finns många exempel på sådana program.

 

 

 

 

 

Här når du hemsidan för Sveriges Hembygdsförbund

 

www.hembygd.se