Hem

Bodings karta från 1750-talet

Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften för 2018 är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr.

 

Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn. Välkommen!

 

Du som är medlem, meddela epostadressen till alf.hasselgren@telia.com så får du fortlöpande information om hembygdsföreningen.

Senaste programmet, 18 februari - maj 2018, finns under fliken Evenemang.

 

Jämfört med tidigare presenterat program har datum för "Tyresös skolhistoria" ändrats till måndag 19 mars och ett nytt evenemang "Historien om Uddby Kvarn" Onsdag 16 maj kl.18.30 har kommit till.

 

Lokalradion har många program som handlar om Tyresös historia. Under fliken "Böcker m.m" på hemsidan finns många exempel på sådana program.

 

Välkommen till Tyresö Bygdegård måndag 19 mars kl. 18.30 och lyssna på Tyresös skolhistoria!

 

 

Här når du hemsidan för Sveriges Hembygdsförbund

 

www.hembygd.se