Hem

Bodings karta från 1750-talet


Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr.


             Den som inträder som medlem efter 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

             

                                     Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn och adress.              Välkommen! 

               

Anmäl din mejladress till  goran.sundgren@gmail.com  så får du löpande information om vad som händer i hembygdsföreningen. Tyresö torp och gårdar

Du som medlem i Tyresö Hembygdsförening får köpa boken till extra förmånligt pris, direkt från föreningen. Varje medlem får köpa en bok för 200 kronor, ytterligare exemplar kostar 250 kronor.


Vi kan tyvärr inte ha några större arrangemang där vi säljer boken. Ring i stället Ulla Magnusson 070 548 91 13 eller Alfhild Hög 070 292 30 93 så ordnar vi på något sätt så att ni får köpa boken. Boken kommer att finnas i bokhandeln där kostar den 289 kronor.Mosaiken  "Teknisk sonat"

Vår medlem Bernt Karlsson har lagt ner mycket jobb på att ta fram mosaiken ”Teknisk Sonat” som skapades av Tyresökonstnären Björn Jonson (1903 – 1991). Mosaiken, som är 2,8 meter hög och 4,25 meter bred, beställdes av chefen för bolaget ABN, Bo Nyman, och invigdes i oktober 1961. Konstverket är en framtidsvision av hur Bo Nyman såg på framtidens ”Tyresö Silicon Valley”.


En månad efter invigningen avled bolagets finansiär Axel Wenner-Gren och ABN gick i konkurs. Ericson övertog lokalerna och mosaiken doldes för att den inte innehöll bolagets visioner och att det fanns ett behov av utrymme för handikapptoaletter. Under 30 år var den gömd bakom en vägg. Vi räknar med att konstverket kan återinvigas i höst och återkommer då med mer information. Bild av mosaiken finns här på hemsidan  under rubriken "Foton".Promenad på "Historien om spåret"

Medan vi väntar på att Hembygdsföreningens vandringar kan återupptas föreslår vi egna promenader på temat "Historien på spåret". Lena Guthe på Tyresö kommun har tagit fram tre olika turer med spännande miljöer där du med hjälp av en karta och berättande texter kommer får veta mer om Tyresös historia. 

De tre turerna heter: Tyresö-Flaten runt, Torp och gårdar del 1 och Tyresö slott och Kyrka.

De finns att hämta som utskrivet blad hos Tyresö kommuns Sevicecenter. 


Den finns även att kopiera på den sida som heter  www.tyreso.se/kulturhistoria