Hem

Bodings karta från 1750-talet


Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr.  

             

                                     Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn och adress.              Välkommen! 

               

Anmäl din mejladress till alf.hasselgren@telia.com så får du löpande information om vad som händer i hembygdsföreningen.                                    


Boken Tyresö torp och gårdar är slutsåld, vi meddelar här när den kan köpas igen från Hembygdsföreningen. Frågor och svar på tipspromenaden den 14 november 2020 

 

Roligt att så många, ett femtiotal personer, deltog i söndagens tipspromenad, trots flera regnskurar. Bifogar de rätta svaren:

Svaret på när Bollmora Centrum invigdes är 1965, mer exakt söndagen den 12 september. Eftersom alternativet 1965 saknades, har vi bortsett från svaren på den frågan. Fem personer hade kryssat rätt på de övriga elva frågorna. Utslagsfrågan om antalet makaroner i burken fick därför avgöra när tre segrare skulle utses. Utvalda den här gången blev:  

Jan-Erik Reuterblad, Helena Walldow och Eva Holm. De får boken ”Tyresös båtsmän”.   Grattis till er och alla övriga som kunde väldigt mycket om Tyresö.

                            

Frågor                                                                                        Svar

Nr 1: Vilken skola är störst (antal elever) i Tyresö?                    Kumla skola

Nr 2: Vad hette gården där Tyresö centrum ligger nu?                Myggdalen

Nr 3: När ändrades namnet Kumla till Trollbäcken?                  1947

Nr 4:  Vilken är Tyresös högsta punkt?                                       Telegrafberget

Nr 5:  Vilket år invigdes Tyresö kyrka?                                       1641

Nr 6:  Vilket årtionde invigdes Trollbäckens kyrka?                   1990

Nr 7:  Vad hade Notholmen för namn under en mellantid?         Fiskarholmen

Nr 8:  När invigdes Bollmora centrum?                                       1965

Nr 9:  Hur många runstenar finns det i Tyresö?                           1

Nr 10: På insidan av Tyresö kyrkas kyrkomur finns ett antal                            

nischer med 42 ortnamn från Tyresö. Hur många nischer?         16

Nr 11: Till vilket härad tillhörde Tyresö?                                     Sotholms

Nr 12:   Vad är Kolardammen?                                                     Anlagd damm för rening av dagvatten 

Utslagsfråga:                                                                                 Antal makaroner: 648 stycken