Hem

        Tyresö hembygdsförening

Bodings karta från 1750-talet


Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr.  

             

                                     Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn och adress.              Välkommen! 

               

Anmäl din mejladress till alf.hasselgren@telia.com så får du löpande information om vad som händer i hembygdsföreningen.                                    


VÄLKOMMEN TILL HEMBYGDSFÖRENINGENS TIPSPROMENAD LÖRDAGEN DEN 14 NOVEMBER.  


FÖR ATT DET SKA VARA CORONASÄKERT KAN DU STARTA MELLAN KL. 11.00 OCH 12.00. STARTEN ÄR VID ALBY FRITIDSGÅRDS BASTU. 

 

TIPSPROMENADEN GÅR UTMED TVÅKILOMETERSSLINGAN.   FRÅGORNA KOMMER ATT HANDLA OM TYRESÖ.  SVAREN SKA LÄMNAS IN FÖRE KL. 13.00. DU KAN VINNA FINA PRISER!


 

Vi måste tyvärr meddela att årets julmarknad på Ahlstorp är inställd.

 

Boken om Tyresös torp och gårdar beräknas komma ut under vecka 50. Vi avser att sälja boken coronasäkert, söndagen den 13 december mellan kl. 13.30- 15.30 i Nyforssalen Kvarnhjulet hus B - Pluggvägen 6B. Varje medlem i Hembygdsföreningen får köpa ett exemplar för 200 kronor, ytterligare exemplar kostar 250 kronor.