Bodings karta från 1750-talet


Bli medlem i Tyresö hembygdsförening. Avgiften är 200 kr. för vuxen medlem (tre nummer av tidningen Ledungen ingår). Avgift för ytterligare en medlem på samma adress är 150 kr.


             Den som inträder som medlem efter 30 september betalar inte avgift för inträdesåret.

             

                                     Betala till PLUSGIRO 50 97 06 - 8, ange namn och adress.              Välkommen! 

               

Anmäl din mejladress till hembygdsföreningens ordförande goran.sundgren@gmail.com eller

telefon 076 843 0504 så får du löpande information om vad som händer i hembygdsföreningen. 
Tyresö Hembygdsförening bildades 1972 för att ta vara på kunskapen om det som höll på att försvinna när kommunen förvandlades från lantlig idyll till storstadssatellit. Vi har omkring 300 medlemmar. Alla som är intresserade av kommunens historia, nutid och framtid är välkomna som medlemmar

 

Vi förvaltar åt kommunen ett gammalt båtsmanstorp, Ahlstorp, som ligger inom Alby friluftsområde. Under 1970-talet började torpet förfalla efter att en längre tid varit sommarbostad. Föreningen drog i gång en räddningsaktion som ledde till att kommunen tillsammans med Riksantikvarieämbetet och hembygdsföreningen upprättade en plan för torpets iordningställande och skötsel. Hembygdsföreningen fick förtroendet att förvalta torpet.

 

På Ahlstorp har vi aktiviteter året runt och alla är välkomna. På vårvintern har vi öppet hus några söndagar och då serverar vi kaffe och semla. Korv kan man ta med och grilla över öppen eld. Valborg firar vi med brasa och sångkör på traditionellt sätt. I september är det åter Öppet Hus med servering av äppelkaka samt loppis. Verksamheten avslutas med traditionell julmarknad med hantverksprodukter, bakverk och andra matprodukter samt servering i torpet.

 

Verksamheten består också av föredrag om Tyresös lokalhistoria, vandringar till intressanta platser, och även en bussutflykt utanför kommunen då och då. Vi försöker hinna vårda andra kulturmiljöer exempelvis gravfält från forntiden och samarbetar med kommunen i kulturmiljöfrågor. Vi engagerar oss också i planeringsfrågor och avger remissvar framför allt till kommunen.


Tyresö torp och gårdar

Du som medlem i Tyresö Hembygdsförening får köpa boken till extra förmånligt pris, direkt från föreningen. Varje medlem får köpa en bok för 200 kronor, ytterligare exemplar kostar 250 kronor.


Vi kan tyvärr inte ha några större arrangemang där vi säljer boken. Ring i stället Ulla Magnusson 070 548 91 13 eller Alfhild Hög 070 292 30 93 så ordnar vi på något sätt så att ni får köpa boken. Boken kommer att finnas i bokhandeln där kostar den 289 kronor.


Mosaiken  "Teknisk sonat"

Vår medlem Bernt Karlsson har lagt ner mycket jobb på att ta fram mosaiken ”Teknisk Sonat” som skapades av Tyresökonstnären Björn Jonson (1903 – 1991). Mosaiken, som är 2,8 meter hög och 4,25 meter bred, beställdes av chefen för bolaget ABN, Bo Nyman, och invigdes i oktober 1961. Konstverket är en framtidsvision av hur Bo Nyman såg på framtidens ”Tyresö Silicon Valley”.


En månad efter invigningen avled bolagets finansiär Axel Wenner-Gren och ABN gick i konkurs. Ericson övertog lokalerna och mosaiken doldes för att den inte innehöll bolagets visioner och att det fanns ett behov av utrymme för handikapptoaletter. Under 30 år var den gömd bakom en vägg. Bild av mosaiken finns här på hemsidan  under rubriken "Foton".


Promenad på "Historien om spåret"

Förutom Hembygdsföreningens vandringar kan man ta egna promenader på temat "Historien på spåret". Lena Guthe på Tyresö kommun har tagit fram tre olika turer med spännande miljöer där du med hjälp av en karta och berättande texter kommer får veta mer om Tyresös historia. 

De tre turerna heter: Tyresö-Flaten runt, Torp och gårdar del 1 och Tyresö slott och Kyrka.

De finns att hämta som utskrivet blad hos Tyresö kommuns Sevicecenter eller hämta bladen på www.tyreso.se/kulturhistoria