Ahlstorp


Båtsmanstorp N:o 24 Ahlstorp Uddby rote


 På 1600-talet blev bönderna i kusttrakterna skyldiga att försörja en båtsman som snabbt kunde rycka in i tjänst. Flera gårdar bildade en rote. Tyresö hade fem roter. I Uddby rote ingick även Uddby Qvarn, Gimmersta, Rackstad, Krusboda, Alby m.fl.

Roten försåg båtsmannen med torp, uthus med foderlada för två kor, äng som gav två lass hö, åker och en tunna utsäde samt en liten kontant lön. Båtsmannen hade treårskontrakt och tjänstgjorde vanligtvis i 4 månader varje år.

 

Uddby rote tillhörde Första Södermanlands båtsmanskompanit, som fram till 1800-talet tillhörde Karlskrona örlogsstation. Båtsmännen fick marschera nära 50 mil från samlingsplatsen i Södertälje. I Karlskrona delades de upp på flera fartyg för att en socken inte skulle förlora alla sina båtsmän om ett skepp gick under. Även sjukdomar kunde ibland utplåna hela besättningar. En del båtsmän som saknade sjövana kom aldrig ut på något fartyg utan arbetade på varvet. Maten var ensidig och drycken öl och brännvin eftersom vattnet ofta var otjänligt.

 

I båtsmanstorpet på 30 kvm kunde det bo upp till 10 personer. När båtsmannen var i tjänst fick hustru och barn sköta allt arbete på torpet. När de inte var i tjänst kunde de vara hantverkare eller arbeta åt roten. I krigsarkivet och andra källor kan vi följa flera av Ahlstorps båtsmän.

 

Båtsmanshållet ersattes kring sekelskiftet 1800/1900 av den allmänna värnplikten.

 

Torpet förvaltas sedan 1980-talet av Tyresö Hembygdsförening. Flera gånger om året har vi öppet hus i torpet. Vi firar en traditionell Valborgsmässofest med majbrasa och håller varje år en lika traditionell julmarknad. Tyvärr var vi tvungna att på grund av coronapandemin ställa in julmarknaden år 2020 och även valborgsmässofesten 2021.