Tyresö hembygdsförenings Årsmöte


Ur protokollet 20220310


#11 Val av ordförande för verksamhetsåret 2022


Valberedningen föreslår tidigare ledamoten Göran Sundgren som väljs av årsmötet för perioden 1 år.


#12 Val av styrelseledamöter för de två nästkommande åren


Valberedningens förslag klubbas av mötet enligt nedan:


Monika Jakobsson, Anita jonsson och Eva Catrine Larsson. Alla tre valda 2021 och de fortsätter således fram till årsmötet 2023.

Alfhild Hög, Ulla Magnusson, Anne-Louise Nilsson, Monica Nirling och Björn Ågren. Alla fem valdes till att verka 2 år fram till årsmötet 2024.


#13 Val av två revisorer och två ersättare för nästkommande verksamhetsår.

Årsmötet väljer Conny Schillén och Elisabeth Odarp som revisorer fram till årsmötet 2023. 

Greta Johansson och Lennart Fält väljs som ersättare under samma period.